شنبه - ۲۶ مرداد - ۱۳۹۸
السبت / 16 ذو الحجة / 1440
-->

ضوابط کلی رشته‏ ها

·    مرحله استانی و کشوری مسابقات برادران در رشته های قرائت و حفظ کل در رده سنی 16 تا 30 سال و در رشته های اذان، قرائت (ترتیل)، حفظ جزء 30، قرائت تقلیدی و نقاشی آیات در رده سنی 7 تا 16 سال برگزار خواهد شد.
·    مرحله استانی و کشوری مسابقات خواهران همانند برادران می باشد و  فقط رشته اذان و قرائت تقلیدی برای خواهران برگزار نخواهد شد.
·    رشته قرائت نماز فقط در مرحله کانونی و استانی برگزار می شود.
·    در رشته اذان و نقاشی 10 نفر برتر  و در رشته قرائت تقلیدی 20 نفر برتر به مرحله کشوری دعوت خواهند شد.
·    در رشته اذان دبیرخانه استان موظف است فایل تصویری اذان نفر برتر استان را به دبیرخانه  مرکزی ارسال نماید. پس از بررسی و داوری فایل های ارسالی در دبیرخانه مرکزی از 10 نفر برتر برای شرکت در مرحله نهایی مسابقات دعوت به عمل خواهد آمد.
·    شرایط و  ضوابط شرکت در رشته قرائت تقلیدی و نقاشی به صورت مجزا در ذیل آیین نامه آمده است
·    شرکت کنندگان فقط مجاز به انتخاب و شرکت در یک رشته می باشند.
     امکان جابجایی رشته پس از ثبت نام نهایی وجود ندارد.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم . کوکی ها برای فعالیت های ضروری وب سایت استفاده و تنظیم شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به قوانین. تایید میکنم تایید میکنم