شنبه - ۲۶ مرداد - ۱۳۹۸
السبت / 16 ذو الحجة / 1440
-->

شرایط سنی شرکت کنندگان

سن مجاز شرکت‏ کنندگان


·    رشته­ ی قرائت تحقیق و حفظ کل :


                                                 ( 16 تا 30 سال - متولدین 1367/1/1 تا 1381/1/1) 


·    رشته قرائت ترتیل، حفظ 5 جزء و اذان، قرائت نماز، قرائت تقلیدی و اذان :

 
                                                ( 7 تا 16 سال  - متولدین 1381/1/1 تا 1390/1/1) 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم . کوکی ها برای فعالیت های ضروری وب سایت استفاده و تنظیم شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به قوانین. تایید میکنم تایید میکنم